Programe și strategii

Proiecte

Pentru perioada 2021-2027 avem următoarele proiecte:

  1. Dezvoltarea infrastructurii publice la nivelul comunei
  2. Dezvoltarea economică durabilă a comunei, prin creșterea competitivității sectoriale prin modernizare tehnologică, inovare și digitalizare și colaborare între întreprinderile din zonă
  3. Consolidarea avantajului teritorial
  4. Dezvoltarea incluzivă a capitalului uman, creșterea oportunităților de ocupare de calitate și îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii comunei Valea Argovei
  5. Atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și îmbunătățirea calității mediului la nivelul comunei
  6. Dezvoltarea capacității instituționale a UAT Valea Argovei